Unisys

Międzynarodowa firma informatyczna notowana na giełdzie nowojorskiej

Nasi konsultanci jako podwykonawcy Unisys Belgium, oddziału Unisys Corporation, od ponad 15 lat doradzają UE w zakresie wielkoskalowych systemów IT w strefie Schengen.

DG HOME

Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej

DG HOME opracowuje i realizuje politykę Komisji Europejskiej w zakresie granic i bezpieczeństwa.

Nasi konsultanci jako podwykonawcy Unisys Belgium uczestniczyli m.in. we wdrożeniach systemów SIS II i VIS.

eu-LISA

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Agencja jest odpowiedzialna za dostarczanie  systemów informatycznych obsługujących strefę Schengen oraz zarządzanie nimi.

Nasi konsultanci pracowali dla Agencji jako podwykonawcy Unisys Belgium.