Wybrane projekty

Specyfikacje wymagań dla systemów eu-LISA

eu-LISA – Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi
w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Opracowaliśmy specyfikacje wymagań budowy lub utrzymania systemów SIS, VIS, EES, sBMS,
ESP, CIR, MID wspierających współpracę państw członkowskich strefy Schengen.

Jednym z wielu wyzwań, przed którymi stanęliśmy, było dostarczenie specyfikacji wymagań
dla dużej liczby systemów w krótkim czasie. W ramach dostarczanej dokumentacji uwzględniliśmy
specyfikę pracy i metody stosowane przez klienta.

Więcej

Dla zapewnienia najwyższej jakości dokumentacji zbudowaliśmy jednolite, przejrzyste standardy,
wzorce i szablony składające się z:

> wspólnej struktury i jednolitego sposobu prezentacji,
> treści współdzielonych rozdziałów,
> wspólnych słowników terminów,
> wspólnych modeli danych.

Wdrożona standaryzacja zredukowała dwukrotnie czas wytworzenia każdej z kolejnych specyfikacji
wymagań zawierających m.in.:

> biznesowe przypadki użycia systemu,
> architekturę systemu,
> obowiązujące szablony dokumentów będącymi produktami dla standardowego projektu wytworzenia,
wdrożenia i utrzymania systemu,
> specyfikację interfejsu komunikacji systemu.

Archimate, UML, TOGAF, PRINCE2, ITIL, SPARX Enterprise Architect, ALTOVA XML Spy, XSD, JSON, REST

Ukryj

Studia wykonalności dla eu-LISA

eu-LISA – Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi
w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Na potrzeby analizy strategicznej opracowaliśmy szereg raportów i studiów wykonalności
w obrębie istniejących i przyszłych systemów informatycznych wspierających współpracę
państw członkowskich strefy Schengen.

Więcej

W ramach tych prac przeprowadziliśmy analizy:

> biznesowe,
> rozwiązań technicznych,
> porównawcze dostępnych produktów.

Prace te zrealizowaliśmy w bardzo krótkim czasie, co było możliwe dzięki naszej eksperckiej
wiedzy oraz doświadczeniu w obszarze europejskich systemów wielkoskalowych w warstwach:

> organizacyjnej,
> formalno-prawnej,
> technicznej,
> komercyjnej.

Analiza i wizualizacja danych, PRINCE2, UML, Cost Xpert

Ukryj

Zapewnienie jakości w zakresie budowy i utrzymania systemów eu-LISA

eu-LISA – Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi
w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Zapewnienie jakości dokumentacji systemów w warunkach, gdy:

Więcej

> dokumentacja projektowa obejmuje tysiące stron,
> ma niską początkową jakość,
> pojedyncze dokumenty mają zbyt wiele wydań powodując nadmierną liczbę przeglądów,
> czas na przeprowadzenie właściwych przeglądów jest niewystarczający,
> liczba zgłaszanych uwag jest bardzo duża,
> brak jest śledzenia i obsługi wzajemnych zależności między dokumentami,
> koordynacja niezależnych recenzentów jest niewystarczająca.

Nieustannie udoskonalając metody naszej pracy, dla dziesiątek dokumentów przeprowadziliśmy:

> przeglądy oraz wsparcie w odbiorach złożonej dokumentacji projektowej technicznej i zarządczej,
> analizę rozwiązań technicznych,
> analizę biznesową.

W efekcie wspólnie z klientem wypracowaliśmy standard (de facto) procesów utrzymania
i kontroli jakości.

PRINCE2, UML, RUP, DIS

Ukryj

Wsparcie w opracowaniu wymagań dla Entry/Exit System

eu-LISA – Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi
w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Naszym zadaniem było wsparcie Zamawiającego i Wykonawcy w opracowaniu wymagań
dla centralnego systemu EES (Entry/Exit System).

W oparciu o naszą ekspercką wiedzę w zakresie zarządzania wymaganiami i w zakresie
przepisów regulujących działanie systemu zbudowaliśmy model wymagań, który został
zaakceptowany i wdrożony przez Klienta.

Więcej

W ramach projektu pozyskano i zdefiniowano około 1500 wymagań dla centralnego systemu
EES na podstawie jego specyfikacji przetargowej, odnośnych rozporządzeń oraz ich aktów
wykonawczych.

Byliśmy odpowiedzialni za doradztwo w zakresie pozyskiwania, definiowania, organizacji,
hierarchizacji i walidacji wymagań oraz przeglądy jakościowe.

W efekcie powstała kompletna definicja wymagań centralnego systemu EES.

Opracowany przez nas standard został wprowadzony jako obowiązujący dla przyszłych projektów.

BABOK, SPARX Enterprise Architect

Ukryj