Sprawozdanie z wydarzenia, podsumowujące prezentacje z poszczególnych sesji, jest już opublikowane na stronie internetowej wydarzenia.