Jest już dostępny raport z ostatniej edycji wydarzenia “eu-LISA Industry Roundtable”, które odbyło się w 2020 roku pod tytułem “Jakość danych i interoperacyjność: Usuwanie luk poprzez standaryzację”.