Dlaczego został przygotowany program szkoleń

W okresie pandemii system szkoleń w formie webinariów to doskonała alternatywa dla klasycznych metod dzielenia się wiedzą, a także sposób na ograniczenie opóźnień wynikających z ograniczenia kontaktów pomiędzy członkami zespołu projektowego.

Jako eksperci z 15-letnim doświadczeniem w programie Schengen zauważamy potrzebę szkoleń zespołów projektowych zaangażowanych we wdrożenie EES.

Kluczowym czynnikiem powodzenia realizacji projektów jest efektywne dzielenie się wiedzą. Zwykle zalecane są takie metody jak kolokacja zespołów projektowych oraz częste kontakty zespołu ze sponsorami i użytkownikami przyszłych rozwiązań.

W okresie pandemii większość z tradycyjnych, sprawdzonych metod dzielenia się wiedzą musi być ograniczona lub zupełnie wyeliminowana ze względu na konieczność unikania fizycznych kontaktów pomiędzy ludźmi.
W warunkach naturalnych ograniczeń wynikających z często obecnie stosowanej pracy zdalnej, członkowie zespołu projektowego muszą niejednokrotnie zdobywać potrzebną wiedzę samodzielnie.

W zaistniałej sytuacji kluczowy jest szybki dostęp zarówno do wiedzy ogólnej, jak i szczegółowej o przedmiocie projektu. Wiedzy, która może zostać bezpośrednio wykorzystana, ale również takiej, która umożliwia dotarcie to potrzebnych informacji w gąszczu zmieniających się regulacji prawnych i innych dokumentów projektowych.

Jesteśmy pewni, że szkolenia te staną się doskonałą alternatywą dla innych metod dzielenia się wiedzą.

Dzięki nim zostanie uporządkowana ogólna wiedza o rozwiązaniach dostępnych w systemie EES oraz o szczegółach implementacji funkcjonalności dostępnych w części centralnej tego systemu.
W efekcie powstanie nowoczesna i efektywna platforma wymiany doświadczeń dla osób zaangażowanych w implementację systemu EES w Europie.

Przyjęta formuła sprawdzi się nie tylko w okresie zagrożenia epidemicznego, ale również później, przede wszystkim ze względu na koszty i łatwość organizacji szkolenia niezależnie od lokalizacji uczestników.

Specyfika projektu EES

Usystematyzowanie pochodzącej z wielu źródeł wiedzy o EES ułatwi wejście w zagadnienia projektowe, usprawni proces decyzyjny i ograniczy ryzyka związane z realizacją projektu.

System EES jest centralnym rejestrem danych o tożsamości i ruchu granicznym osób w strefie Schengen. System dostarcza usługi do wykorzystania w systemach narodowych, zapewniając dostęp do danych niezależnie od tego, przez którego użytkownika zostały wprowadzone.

Usługi EES są wykorzystywane w kontekście istniejących procesów regulowanych odrębnymi aktami prawnymi.

EES rozszerza funkcjonujące wcześniej rozwiązania w zakresie kontroli granicznej.

Wdrożenie systemu EES jest dziś kluczowym etapem ewolucji systemów wykorzystywanych w obszarze Schengen. Poprzedza on wprowadzenie systemu ETIAS oraz interoperacyjności systemów centralnych udostępnianych w obszarze.

Planowany rozwój systemów będzie miał wpływ na obecne usługi EES i wymusi implementację kolejnych aktualizacji w systemach narodowych.

Sposób prowadzenia szkoleń

Sposób organizacji i przeprowadzenia szkoleń oparty został o wieloletnie doświadczenia w pracy zdalnej i korzystanie z komunikatorów internetowych do realizacji m.in. warsztatów z naszymi klientami.

Szkolenia są przeprowadzane on-line w formie webinarium, w wirtualnych, sześcioosobowych grupach. Szkolenia prowadzone są na żywo, przed kamerą, przez dwóch trenerów. Szkolenia mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim, w zależności od preferencji uczestników.

​Szkolenia Honesty Group są zawsze specjalnie przygotowane dla grupy pracowników tylko jednego klienta.

​Istotną częścią każdego szkolenia jest sesja warsztatów, w ramach której dyskutowane są zagadnienia szczególnie interesujące uczestników, np. wynikające z aktualnie prowadzonych prac wdrożeniowych.

​Od uczestników szkoleń oczekujemy zaangażowania i czynnego udziału.

​Dlatego zalecamy, aby z każda z osób biorących udział w zajęciach była wyposażona w:

  • komputer umożliwiający sprawną pracę, wskazany jest ekran o przekątnej minimum 14 cali,
  • słuchawki z mikrofonem lub system konferencyjny,
  • kamerę internetową,
  • dostęp do łącza internetowego o przepustowości minimum 10 Mb/s.

​W zależności od zakresu i poziomu szczegółowości szkolenia, sesje trwają
od 4 do 16 godzin. Harmonogram każdego ze szkoleń uwzględnia czas na przerwy.

​Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej i certyfikat ukończenia szkolenia.

​Uczestnicy szkoleń zostaną poproszeni
o wypełnienie ankiety, na podstawie której określony zostanie poziom satysfakcji uczestników oraz stopień osiągnięcia celów szkolenia. Uzyskane informacje będą dla nas cenną wskazówką w jaki sposób udoskonalać kolejne edycje szkoleń.

Jak korzystać z programu szkoleń

Dedykowane webinaria składają się na program szkoleniowy dostosowany odpowiednio do potrzeb każdej z grup odbiorców zaangażowanych we wdrożenie EES

​Dla każdego z webinariów zbudowana została klasyfikacja umożliwiająca dobór właściwego kręgu odbiorców i oczekiwanego celu szkolenia.

​Zakres i szczegółowość

  • ​Horyzontalne – Zakres obejmuje jednocześnie wiele lub wszystkie aspekty/elementy wprowadzanych zmian. Umożliwia zrozumienie pełnej skali przedsięwzięcia oraz wpływu wprowadzanych zmian na organizację.
  • ​Koordynacyjne – Dotyczą wielu aspektów/elementów przedsięwzięcia. Koncentrują się na współzależnościach omawianych obszarów. Zapewniają porozumienie pomiędzy grupami objętymi różnymi aspektami zmian.
  • ​Szczegółowe – Zakres obejmuje konkretny aspekt zmian i dotyczy szczegółowych rozwiązań. Przeznaczone są dla osób bezpośrednio związanych z obszarem zmian.

Przeznaczenie

  • ​Informowanie – Szkolenia przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców. Ich celem jest informowanie o przedmiocie i zakresie zmian. Wspierają gotowość i akceptację zmian.
  • ​Decydowanie – Szkolenia przeznaczone dla sponsorów, kierownictwa i managerów zarządzających procesem wdrożenia zmian. Pomagają w zrozumieniu różnych aspektów przeprowadzanych zmian oraz ich współzależności.
  • ​Realizacja – Szkolenia przeznaczone dla zespołu projektowego wdrażającego zmiany. Dostarczają szczegółowej wiedzy z zakresu objętego zmianą potrzebnej na wszystkich etapach prac – od koncepcji aż po realizację konkretnych rozwiązań.

Przegląd dostępnych webinariów

Program 7 szkoleń o różnych zakresach tematycznych, adresowanych do różnych odbiorców.

​Kolejne edycje szkoleń będą opracowane z uwzględnieniem szczególnych oczekiwań uczestników edycji poprzedzających.

​Obecny program może zostać uzupełniony również o inne szkolenia, nie znajdujące się w obecnej ofercie.

​EES dla instytucji krajowych i systemu kontroli granicznej

Szkolenie przedstawia zakres i złożoność projektu oraz jego oddziaływanie na organizację i procesy biznesowe.

​Wskazuje jak określić warunki techniczne i organizacyjne dla pomyślnego wdrożenia i zapewnienia niezawodnego współdziałania służb krajowych i UE przy użytkowaniu EES.

​Przebieg kontroli granicznej z wykorzystaniem EES

​Szkolenie przybliża istotę zmian biznesowych w procesach kontroli granicznej, które wynikają z wdrożenia EES.

​Konieczne dla wszystkich, którzy będą zaangażowani w implementację tych zmian.

Nadchodzące zmiany systemów eu-LISA

​Przedstawienie zakresu i znanych już szczegółów planowanych zmian
w systemach eu-LISA oraz ich wpływu na systemy narodowe w związku z wprowadzeniem interoperacyjności.

​Niezbędne przygotowanie do zaplanowania architektury biznesowej i technicznej.

Tajniki EES ICD

​Praktyczny przewodnik po EES ICD – kompletnym zestawie dokumentacji, który umożliwia implementację interfejsu systemów narodowych.

​Rekomendowane każdemu, kto będzie tworzył oprogramowanie na podstawie EES ICD.

Specyficzne cechy Workflow Engine

​Szkolenie prezentuje metody poprawnego wykorzystania Workflow Engine w zakresie manualnej i automatycznej kontroli granicznej.

​Niezbędne dla wszystkich, implementujących procesy Workflow Engine w ramach systemów narodowych.

​VIS w cieniu EES

​Szkolenie prezentuje wpływ wdrożenia EES na dotychczasowe procesy biznesowe obsługiwane przez VIS. Szkolenie pokazuje także w jaki sposób będzie zapewniona interoperacyjność pomiędzy tymi systemami.

Nieodzowne podczas implementacji zmian w procesie wydawania i kontroli wiz.

​Architektura integracji systemów narodowych z systemami eu-LISA

​Szkolenie przedstawia wymagania dla architektury systemów związane
z planowanym rozwojem systemów strefy Schengen.

Zalecane jako wsparcie dla architektów.